Kомпанията

Фирма Атра е водещ производител в България на електроинсталационни изделия и осветителни тела. Предлагаме богата гама от висококачествени продукти, които намират приложение в различни сектори – промишлеността, строителството и бита.

Благодарение на постоянните инвестиции в производството и техническото оборудване ние непрекъснато обновяваме и разширяваме асортимента от изделия.

При разработката на нови модели се стремим те да бъдат надеждни, функционални и достъпни като осъществяваме пълен цикъл от идеята до крайния продукт.

Системата за управление съответства на международния стандарт ISO 9001 и цялата продукция отговаря на най-високите международни стандарти.

Производствените площи са на близо 6000 м². Основно реализираме продукцията си на пазарите в България, страните от Източна Европа и Русия.